Yerel Dizindeki Paketleri Toplu Derlemek

  • derleyecegin paketleri bir klasöre topla pisi.

  • pisi ix ile index alıp

  • yerel depo olarak ekle

  • pisi em -c

  • pisi em -c desktop.lxqt.base

Last updated