Swap Alanı Oluşturma

Swap alanı oluşturmadan kurulum yapmışsanız aşağıdaki adımları izleyerek hâlâ sisteminize Swap alanı oluşturabilirsiniz.

sudo dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=8192000

Buradaki 8192000, 8000*1024 ile elde edilmiştir ve swap yeni dosyamızın ismidir.

Oluşturulan dosyası swap yapalım

sudo mkswap /swap

yeni swap ı etkinleştir

sudo swapon /swap

fstab dosyasına ekleyelim

sudo kate /etc/fstab 

Açılan dosya içine aşağıdaki satırı ekleyeli

/swap    swap    swap  defaults    0 0

test edelim

cat /proc/swaps

Last updated