Paket Yapımı

Bir uygulamanın PiSi paketi haline getirilmesi için paket inşa sistemi tarafından kullanılan minimum bileşenler, paketlenecek uygulamanın kaynak kodu, pspec.xml dosyası ve actions.py dosyasıdır. Ayrıca varsa yamalar ve ek dosyalar da uygulamanın kaynak kodunun parçası olarak düşünülebilir.

Pisi paketi inşa dosyaları pspec.xml ve actions.py'dir ve her ikisi de aynı dizinde olmalıdır. Ayrıca ihtiyaç halinde kullanılan diğer dosyalar için comar ve files dizinleri kullanılır, bunlar da yine pspec.xml ile aynı klasörde bulunmalıdır. Kaynak dosyalar şöyle görünür;

paket_adı

   |__pspec.xml

   |__actions.py

   |__translations.xml

   |__files

   |__comar

      |__package.py
      |__service.py

Last updated