Yama Hazırlama

diff -ur /dev/null dosyanın/oluşacağı-adres/dosya.adi

diff -ur /dev/null tr.po >turkish.patch

diff -Nurp pspp-orig pspp > tr-po.patch

diff -Nuar orjinaldosya değişmişdosya >hebele.patch

diff -Nuar a.old a > a.patch

yamayı aç

+++po/tr.po yap

<Patch> level = “1” sisteme müdehale

0 dil paketleri için kullan

Last updated