Geliştiriciler İçin Notlar

XML KONTROLÜ

xmllint --valid pspec.xml

Bir paketin ters bağımlılıklarını bulmak:

revdep-rebuild -p acl

Last updated